OLBEST - bazény - septiky - Jaroslav PeterOstravská 56, 739 25 Sviadnov, okr. Frýdek-Místek, tel.: 558 655 561, fax: 558 655 561 ,web:www.bazeny-olbest.cz, email:info@bazeny-olbest.cz, IEO: 12091596 , DIE: CZ6305090154, mob: 777 566 646
akce na plastové bazény a jiné výrobky/služby
češtinaslovenštinaangličtinaněmčina

Bazény Olbest -> Čistírna odpadních vod

BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ČOV

Čistírny odpadních vod typ PRZ lze instalovat v režimu klasického vodoprávního řízení i ve zjednodušeném řízení (na ohlášení) a jsou zařazeny institutem pro testování a certifikaci ve Zlíně do I. stupně jakosti. Atestace provedeny dle požadovaných stávajících evropských norem.
Čistírna odpadních vod
(dále jen ČOV) je plastová nádoba sloužící k likvidaci odpadních vod vyrobená z polypropylenu, válcového tvaru s víkem a na vnější straně zpevněna žebry a výztuhami již v základním provedení!!! Přepážkami je rozdělena na jednotlivé technologické prostory. Čistící proces je založen na mechanicko-biologickém principu. Znečištěná voda přitéká do denitrifikační komory, odtamtud natéká do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá za provzdušňování biologické čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Směs vody a aktivovaného kalu postupuje do dosazovací komory, kde dojde k oddělení kalu a vyčištěné vody. Tato přečištěná voda může být odváděná do vod podzemních (vsakování do drenážního podmoku) nebo může být odvedena do vodního toku.  Součástí ČOV je dmychadlo umístěno ve vlastní technické nádobě, nejlépe však v chráněném prostoru (garáž, technologická místnost a pod.). V žádném případě by dmychadlo nemělo být umístěno v čistírně, kde je 100% vlhkost a agresivní prostředí.

!!!DŮLEŽITÉ!!!  Než se rozhodnete pro svého dodavatele ČOV, dovolte mi, abych vám poskytl několik cených rad, které vám při jeho výběru pomohou. Mějte, prosím, na paměti, že čistička je důležitou součástí vašeho obytného systému, který vám má sloužit k vašemu prospěchu a pohodlí po dlouhá léta a ne abyste uháněli dodavatele čističky z důvodu její nefunkčnosti, zápachu, deformace konstrukce (výrobce chtěl mít zajímavou cenu a tak plášť ČOV vyrobil z 4-5 mm materiálu), výtoku nedostatečně vyčištěné vody nebo proto, že čistička je přeplněná elektronikou, která je ovšem poruchová. Náklady na pořízení čistírny jsou cca maximálně 2 % z celkových nákladů nového domu, který má hodnotu 3 000 000,- !!!

 1. Nejviditelnější známka levné a ne moc kvalitní čističky je materiál, ze kterého byla vyrobená. Polypropylen může mít různé barvy, ale pokud je plast hnědý, může to být materiál s vysokým podílem recyklátu se špatnou  konstrukční pevností!!! Tloušťka plastu by neměla být menší než 8 mm. Na internetu jsou obrázky čističek, které ještě nejsou v zemi a už se různě vlní, kroutí a nedrží svůj tvar. Naše čistírny mají plášť z 8 mm materiálu!!!
 2. Rozvody vzduchu v čističce k aeračním elementům a k mamutkám jsou prováděny buď v  hadicích (rozvod je co se týká pracnosti a času nenáročný, ale životnost je cca 4 – 6 let) nebo v plastovém šedém potrubí z PP-R plastu (životnost minimálně 25 let).
 3. Ovládací ventily by měly být celoplastové, včetně vnitřní regulační kuličky! Na ventilu nesmí být nic kovového, z důvodu agresivního prostředí a permanentní 100% vlhkosti.
 4. Dmychadlo s dostatečným výkonem pro zajištění účinného fungování a nastavení aeračních elementů!!! Setkáváme se s tím, že výrobce kvůli snížení ceny svého výrobku dodává k čistírně výkonem slabé dmychadlo, které nedostatečně provzdušňuje čistírnu a probíhající biologický proces čištění odpadní vody je tudíž nedostatečný.       Dmychadlo je jako srdce čistírny!!!
 5. Rada nejdůležitější – v současné době vstoupily v platnost nová Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 23/2011 Sb. které jsou limitující pro vypouštění přečištěných odpadních vod buď do podmoku nebo do vodních toků. V tomto ohledu radím informovat se předem na odboru Životního prostředí příslušného úřadu.

Doufám, že vám mé rady a zkušenosti pomohou ke správné volbě ČOV, protože z praxe vím, že ne vždy to nejlevnější je dobré a plně funkční. V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte zavolat na telefonní čísla, která najdete v KONTAKTECH.

CENÍK ČOV Výhody a přednosti ČOV OLBEST:

 • plášť nádoby ČOV z materiálu PP 8 mm v provedení standard!!!!!!
 • nízké provozní náklady
 • tichý provoz
 • minimální náročnost na údržbu
 • jednoduchá instalace
 • částečné betonování
 • vysoká životnost
 • vysoká účinnost čištění
 • možnost využití vyčištěné vody k závlahám

K ČOV je třeba elektrický přívod 230 V. Usazují se na betonovou desku, po obvodu se provede betonáž cca 0,4 m a dosype se zeminou.

Čístírna odpadních vod 1Čístírna odpadních vod 2Čístírna odpadních vod 4Čístírna odpadních vod 3Čístírna odpadních vod 5ČOV - čistička odpadníchvod 1ČOV - čistička odpadníchvod 2

 

Všechny naše ČOV jsou u souladu s ČSN EN 12566-3+A1, příloha ZA.1 a splňují nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních.

PRZ …EO ekonom je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu hadicovou soustavou a běžnými kulovými ventily, které používají ostatní výrobci a plášť je z materiálu PP 5 mm.   

PRZ …EO standard je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let a plášť je z materiálu PP 8 mm.

PRZ …EO komfort je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let. Navíc je čistička vybavená nosiči biomasy, které svým uspořádáním tvoří biologický filtr. Zvyšuje se tím účinnost biologického čištění. Biologický filtr je součástí technologické vestavby jako poslední komora před výtokem přečištěné vody z ČOV. Proudění vody je z dosazovací komory vedeno pod filtrační lože a je tedy zcela nemožné, aby z ČOV přes tento filtr došlo k úniku vyflotovaných nebo nerozpustných látek!!! Toto technické řešení předurčuje tuto čističku odpadních vod k použití v  prostředí se zvýšenými nároky na čistotu vod, což jsou CHKO, pramenné oblasti apod.!!! 
    

Žumpy a
septikyBazén
obdélnik s románským schodištěmZemní filtrNádoba na dešťovou voduČOV - čistička odpadních vodPoklopy na cokolivVodoměrná šachtazastřešení bazénu
žumpy a ceník  bazény a ceník    zemní filtry    dešťová nádoba      ČOV            poklopy    vodoměrné šachta  zastřešení

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporučujeme: Ubytování Česká Kanada -  Prodej a servis zahradní techniky -  Projekční a stavební kancelář -  Chovatelské potřeby -  Knihkupectví -  Ocelové konstrukce, montované haly -  Kamenické práce -  ,Kojenecké zboží, ,oblečení pro miminka