OLBEST - bazény - septiky - Jaroslav PeterOstravská 56, 739 25 Sviadnov, okr. Frýdek-Místek, tel.: 558 655 561, fax: 558 655 561 ,web:www.bazeny-olbest.cz, email:info@bazeny-olbest.cz, IEO: 12091596 , DIE: CZ6305090154, mob: 777 566 646
akce na plastové bazény a jiné výrobky/služby
češtinaslovenštinaangličtinaněmčina

CENÍK ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD


                                 typ    počet osob  Ø v m výška v m    cena v Kč                                                             poznámka
PRZ04EO ekonom 2-4 1,4 1,6* 31 800,-   propojení technolog. vzduchu v hadicích
PRZ04EO standard 2-4 1,4 1,6* 35 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ04EO komfort 2-4 1,5 1,6* 47 300,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ06EO  ekonom 5-7 1,5 1,6* 33 800,-   propojení technolog. vzduchu v hadicích
PRZ06EO standard 5-7 1,5 1,6*  37 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ06EO komfort 5-7 1,6 1,6* 49 300,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ 08EO ekonom 6-9 1,6 1,95* 44 500,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ 08EO standard 6-9 1,6 1,95* 49 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ 08EO komfort 6-9 1,7 1,95* 68 500,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ 10EO ekonom 8-11 1,7 2,05* 51 800,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ10EO standard 8-11 1,7 2,05* 54 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ10EO komfort 8-11 1,8 2,05* 72 700,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ 12EO ekonom 10-13 1,7 2,15* 69 900,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ 12EO standard 10-13 1,7 2,15* 76 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ 12EO komfort 10-13 1,8 2,15* 93 500,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ15EO ekonom 12-16 1,9 2,07* 75 900,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ15EO standard 12-16 1,9 2,07* 79 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ15EO komfort 12-16 2,0 2,07* 99 900,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ20EO ekonom 15-21 2,1 2,6*  91 800,-    propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ20EO standard 15-21 2,1 2,6* 103 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ20EO komfort 15-21 2,2 2,6* 133 200,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ25EO ekonom 20-26 2,1 2,7* 95 000,-    propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ25EO standard 20-26 2,1 2,7* 108 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ25EO komfort 20-26 2,2 2,7* 142 900-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ30EO ekonom 25-31 2,4 2,85* 129 900,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ30EO standard 25-31 2,4 2,85* 139 900,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ30EO komfort 25-31 2,5 2,85* 178 900,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ40EO ekonom 31-41 2,5 3,0* 137 600,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ40EO standard 31-41 2,5 3,0* 148 200,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ40EO komfort 31-41 2,6 3,0* 197 900,-   ČOV s integrovaným bionosičem
PRZ50EO ekonom 41 - 50 2,8 3,15* 181 900,-   propoj. technolog. vzduchu v hadicích
PRZ50EO standard 41 - 50 2,8 3,15* 189 000,-   propojení tech. vzduchu PPR potrubím
PRZ50EO komfort 41 - 50 2,9 3,15* 248 000,-   ČOV s integrovaným bionosičem

Volba typu ČOV: pro zvolení typu čističky odpadních vod je limitující platné Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních (do vsakování). Pro tento účel slouží ČOV z následné řady.

PRZ …EO ekonom je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu hadicovou soustavou a běžnými kulovými ventily, které používají ostatní výrobci a plášť je z materiálu PP 5mm.   

PRZ …EO standard je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let a plášť je z materiálu PP 8mm.

PRZ …EO komfort je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let. Navíc je čistička vybavená nosiči biomasy, které svým uspořádáním tvoří biologický filtr. Zvyšuje se tím účinnost biologického čištění. Biologický filtr je součástí technologické vestavby jako poslední komora před výtokem přečištěné vody z ČOV. Proudění vody je z dosazovací komory vedeno pod filtrační lože a je tedy zcela nemožné, aby z ČOV přes tento filtr došlo k úniku vyflotovaných nebo nerozpustných látek!!! Toto technické řešení předurčuje tuto čističku odpadních vod k použití tehdy, kdy jsou přečištěné vody vedeny do podzemních vod - vsakování v prostředí se zvýšenými nároky na čistotu vod, což jsou CHKO, pramenné oblasti apod.!!! 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. dále rozděluje ČOV do tříd I – III, které se použijí pro situace, kdy budou přečištěné vody odváděny do vodního toku.
Třída I – v této třídě lze použít ČOV PRZ….EO ekonom, PRZ….EO standart a PRZ….EO komfort. Použití ČOV tohoto typu lze ve všech běžných případech vypouštění přečištěných odpadních vod při dodržení emisních limitů.

Třída II –
ČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění znečištění vzhledem ke zvýšené ochraně vodního toku, zejména tam, kde mohou být poškozeny ekosystémy vodního toku a tam, kde je malá vodnatost toku. ČOV této třídy musí garantovat vyšší stupeň čištění svým větším objemem aktivace a vloženým nosičem biomasy. Této třídě vyhovují ČOV typové řady PRZ….EO komfort.

Třída III – ČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutná z důvodu vypouštění přečištěných odpadních vod do vodních toků, které jsou následně využívany pro vodárenské účely apod. Toto splňuje ČOV třídy II typové řady PRZ….EO komfort, rozšířená o oddělený prostor pro akumulaci kalů (kalojem). 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že ČOV bude příslušenstvím rodinného domu, který splňuje podmínky pro sociální bydlení ( podlahová plocha nepřesahuje 350 m2), platí snížená sazba DPH 15 %.

V ceně není zahrnuto: doprava                                           11,- / km 

                                        usazení a zprovoznění                  1 900,- bez DPH

                                        nádoba na dmychadlo                 2 800,- bez DPH

 * Konečná výška se u konkrétní ČOV stanoví dle projektu nebo skutečného stavu v místě stavby.                                       

 Dále provádíme servis těchto ČOV                                  700,- bez DPH + cesta (servis obsahuje - měření kalu ve vznosu,

                                                                                                  očištění, nastavení a kontrola kompresoru, vyčištění filtru, kontrola  

                                                                                                  el.magnetu-jádra)  

 

Žumpy a septikyBazén obdélnik s románským schodištěmZemní filtrNádoba na dešťovou voduČOV - čistička odpadních vodPoklopy na cokolivVodoměrná šachtazastřešení bazénu
žumpy a ceník bazény a ceník zemní filtry dešťová nádoba ČOV poklopy vodoměrné šachta zastřešení

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporučujeme: Ubytování Česká Kanada -  Prodej a servis zahradní techniky -  Projekční a stavební kancelář -  Chovatelské potřeby -  Knihkupectví -  Ocelové konstrukce, montované haly -  Kamenické práce -  ,Kojenecké zboží, ,oblečení pro miminka