OLBEST - bazény - septiky - Jaroslav PeterOstravská 56, 739 25 Sviadnov, okr. Frýdek-Místek, tel.: 558 655 561, fax: 558 655 561 ,web:www.bazeny-olbest.cz, email:info@bazeny-olbest.cz, IEO: 12091596 , DIE: CZ6305090154, mob: 777 566 646
akce na plastové bazény a jiné výrobky/služby
češtinaslovenštinaangličtinaněmčina

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A INSTALACE BAZÉNU

Výkop a příprava

Výkop pro umístění bazénu musí být minimálně o 20 cm půdorysného rozměru větší z každé strany. Hloubka bazénu by měla být odvozená od stěny výšky bazénu, která je obvykle 120 - 150 cm, dále je nutno připočíst tloušťku základové betonové desky, která bývá silná 15- 20 cm a je zpevněná armaturou. Betonová deska musí být ve vodorovné rovině. V případě, že bude bazén svařován na místě, je nutné vykopat montážní jámu o 1m delší a širší než je rozměr skeletu bazénu. Před usazením bazénu se na základovou desku pokládá polystyrén o síle 1cm pro lepší tepelně izolační vlastnosti a vyrovnání případných nerovností desky. Silně doporučujeme udělat štěrkový podsyp o síle 15 cm.
Příklad výpočtu hloubky výkopu pro bazén o výšce stěny 150 cm: Štěrkový podsyp 15 cm
                                                                                                                    Betonová deska 15cm
                                                                                                                    Tepelná izolace dna 1cm
                                                                                                                    Celková hloubka výkopu 181cm
Štěrkový podsyp provádíme z kameniva frakce 20 – 30mm. Současně po obvodu výkopu pod úroveň základové desky, v rovině štěrkového podsypu instalujeme drenáž, kterou je nutno vést dle místních podmínek co nejdál od umístění bazénu!!! Drenáž prosím nepodceňujte z důvodu nepředvídatelnosti spodní vody!!!
 
Usazení a betonáž

Ještě před usazením se musí obložit stěny bazénu polystyrénem o síle 50mm a otvory v žebrech se protáhnou  roxory o ø10 mm. Doporučujeme při zahájení betonáže mít napuštěno v bazénu 25 - 30 cm vody. Za postupného dopouštění vody v poměru 1,6 voda : 1,0 beton betonujeme rovnoměrně po obvodu bazénu. Výška napuštěné vody by měla být taková, aby tlak betonu a vody byl vyrovnaný a nedocházelo k deformaci stěny bazénu. Provedení betonáže doporučujeme provádět po jednotlivých vrstvách 30-40cm za den dle výšky bazénu. Jednotlivé vrstvy musí být natolik pevné, aby nedošlo ke zborcení bazénu. Je přísně zakázáno beton pěchovat nebo jiným způsobem hutnit!

Písková filtrace

Filtrace může být umístěna maximálně do 7m od bazénu nejlépe v technické místnosti, ve sklepení, garáži nebo podobném prostoru. Kde tato možnost není,  filtrace se umístí do námi vyrobené vodotěsné šachty o ø120 cm. Pokud nebude použit elektrorozvaděč, musí být k filtraci přivedena zásuvka 230V připojená přes proudový chránič 0,03A dle ČSN. Od šachty na filtraci k bazénu je nutno provést výkop pro uložení dvojího potrubí, které doporučujeme obsypat pískem z důvodu možného poškození. Šachta na filtraci se usazuje na betonovou desku a obetonuje se.


Bazén v zimě

Po ukončení sezóny se voda z bazénu vypustí na úroveň 10 - 15 cm pod trysky nebo v případě namontovaného protiproudu 5 - 10  cm pod jeho plastový kryt. Voda se musí také vypustit  z nádoby na písek, čerpadla a potrubí. Čerpadlo se uloží do prostoru s teplotou nad bodem mrazu. Do vody v bazénu vložíme dilatační prvky, přidáme zazimovací přípravek, který lze zakoupit u nás na prodejně a necháme zamrznout. Na jaře se voda po umytí stěn nad hladinou dopustí a po nadávkování chemie je bazén připraven na novou sezónu.
 

Výkop na bazénVýkop na bazénbazén připraven k zalití betonem Výkop na bazénBázén připravený k zalití betonembazén připraven k zalití betonem s protiproudembazén připraven k zalití betonembazén připraven k zalití betonembazén připraven k zalití betonembazén po betonáži

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

 

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporučujeme: Ubytování Česká Kanada -  Prodej a servis zahradní techniky -  Projekční a stavební kancelář -  Chovatelské potřeby -  Knihkupectví -  Ocelové konstrukce, montované haly -  Kamenické práce -  ,Kojenecké zboží, ,oblečení pro miminka